O Edificio do Campus Auga acolle once laboratorios nos que os grupos de investigación desenvolven proxectos científicos que potencian a especialización do Campus de Ourense nas temáticas da auga.

Laboratorios

 • Enxeñaría Química I
  Grupo de Investigación Enxeñaría Química
 • Enxeñaría Química II
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
 • Enxeñaría Química III
  Grupo de Investigación Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
 • Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
  Grupo de Investigación Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
 • Nutrición e Bromatología
  Grupo de Investigación Investigacións Agrarias e Alimentarias
 • Tecnoloxía de Alimentos
  Grupo de Investigación Enxeñaría Química 4
 • Edafoloxía e Química Agrícola
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
 • Física da Terra
  Grupo de Investigación Environmental Physics Laboratory
 • Arqueoloxía
  Grupo de Investigación Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio
 • Linguaxe e Sistemas Informáticos
  Grupo de Investigación Laboratorio de Informática Aplicada
 • Hidráulica
  – Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
  – Grupo de Investigación Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

Fai clic para coñecer o Edificio do Campus Auga

Sede Institucional

Nas súas instalacións sitúase tamén a sede institucional do Campus, composta pola Dirección e a Oficina técnica de xestión.

Dirección

Responsable da coordinación e do funcionamento do Campus Auga

Oficina técnica de xestión

Integrada polo persoal técnico que realiza as funcións de organización e execución das actuacións do Campus Auga

Convenio para a construción do edificio

Mediante convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para a construción e desenvolvemento do Edificio do Campus Auga, asinado en outubro de 2014, acordouse que este edificio fose destinado primordialmente a usos de investigación, aínda que coa posibilidade de albergar tamén a sede institucional do Campus Auga. Trátase pois de que o edificio cumpra o obxectivo de converterse no elemento tractor do Campus Auga, de xeito que potencie a excelencia da actividade investigadora e o impacto das súas actuacións, posibilitando un maior desenvolvemento docente e científico que facilite a mellora da competitividade da industria local.

 Convenio de colaboración para a construción e desenvolvemento do Edificio do Campus Auga

Convocatoria de utilización de espazos

Histórico: