Xornadas Técnicas Profesionais de Termatalia 2022

Abrir

Un programa que aborda a xestión da auga desde multiples focos, tales como a perspectiva turística, a científica ou a xurídica. Tamén se analizará a auga como recurso xeohistórico e patrimonial e desde o aspecto da enerxía. Este conxunto complétase cun importante apartado que porá en valor os usos e aplicacións da auga desde o punto de vista da médicina e para a saúde.

PREZO:
Segundo a modalidade escollida, 20€ sen asistir aos xantares ou  60€ coa comida dos dous días incluída. Tamén se poden seguir as Xornadas online a un custo de 19€

INFO:
Toda a información, programa completo: https://www.termatalia.com/cursos/

INSCRICIÓN:
Fai clic nesta ligazón