Liña de especialización principal

 • Alimentación

Liñas relacionadas

 • Medioambiente
 • Xestión da Auga

Itinerarios formativos

 • Industrias alimentarias
 • Industrias vitivinícolas

Mencións

Enoloxía

Interese académico, científico e profesional

Título de grao único no Sistema Universitario de Galicia. 

Itinerarios formativos compartidos con Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais que ofrecen a posibilidade de obter dous títulos de grao en áreas de coñecemento afíns combinando materias.

Posición Xangai Ranking / Academic Ranking of World Universities 2020: Tramo 51-75

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos alimentarios
 • Xestión e control de calidade de procesos e produtos alimentarios
 • Seguridade alimentaria
 • Asesoría legal, científica e técnica alimentaria
 • Lexislación e normalización alimentaria
 • Comercialización e mercadotecnia de alimentos. 
 • Servizos de nutrición e dietética

Ocupación

 • Biotecnólogo de alimentos. 
 • Técnico de industria alimentaria
 • Encargado de produción e de elaboración  de novos produtos e procesos alimentarios
 • Dirección e control da produción industrial de alimentos
 • Técnico de laboratorio de servizo alimentario
 • Técnico en análise de alimentos  e sensorial
 • Técnico de control de calidade do alimento
 • Inspector, auditor de calidade alimentaria
 • Enólogo