área de Actividade Formativa

  • Principal: Ciencias

PÚBLICO

Destinatarios

  • Persoas graduadas universitarias
  • Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios e que acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional

Condicións de acceso

  • Persoas tituladas universitarios
  • Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudios universitarios e acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional.