Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos,2020/2021

 • Categoría: Bolsas
 • Tipo: Premios
 • Publicador: Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
 • Fecha inicio: 23/10/2020
 • Fecha fin: 20/11/2020

Obxecto:

Premiar o desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos das temáticas:

 • Desenvolvemento de chatbot por voz para verificación de información persoal (por exemplo direccións de correos electrónicos) obtida mediante programas rastreadores (“crawlers”).
 • Desenvolvemento de app (Android e IOS) de recoñecemento multibiométrico (voz, faciana, pegada, etc.)  aplicado ás actividades empresariais, en particular ao control do horario laboral.

Contía

Achega económica máxima de 2.500 € por proxecto

Abierta la II Convocatoria de los Premios Universidad, Conocimiento y Agenda 2030

 • Categoría: Bolsas
 • Tipo: Premios
 • Publicador: Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
 • Fecha inicio: 15/10/2020
 • Fecha fin: 30/11/2020

ras el éxito de la I edición de los Premios “Universidad, Conocimiento y Agenda 2030”, Crue Universidades Españolas, la Fundación Carolina y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han convocado su II edición, cuyo objetivo es distinguir los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Trabajos de Fin de Máster (TFM) realizados sobre cualquier área de conocimiento, bajo una o varias de las temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE

 • Categoría: Bolsas
 • Tipo: Bolsa de formación
 • Publicador: Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
 • Fecha inicio: 06/10/2020
 • Fecha fin: 30/11/2020

Obxecto:

Facilitar o desenvolvemento de prácticas académicas externas dirixidas a alumnado universitario con discapacidade promovendo así a mellora da súa empregabilidade e futuro profesional

Duración:

O período de prácticas terán unha duración de 3 meses consecutivos, a realizar entre o 1 de febreiro e o 31 de outubro de 2021. Excepcionalmente por causas xustificadas poderán realizarse  ata o 31 de decembro do 2021. 

O horario será de 25 horas semanais 

Contía:

600 € euros brutos mensuais nos que se inclúe a cantidade precisa para o cumprimento das obrigas existentes en materia fiscal e coa seguridade social

 

 

R.R. concesión directa de bolsa da Deputación de Pontevedra 2019-2020

 • Categoría: Bolsas
 • Tipo: Mobilidade estudantes
 • Publicador: Oficina de Relacións Internacionais

R.R. concesión de 9 de marzo de 2020 de concesión directa de bolsa a alumnado dos Campus de Pontevedra e Vigo que ten adxudicada unha bolsa ERASMUS+ Estudos ou unha Bolsa Propia no curso 2019-2020

 

Bolsa de atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021

 • Categoría: Bolsas
 • Tipo: Bolsa de inclusión
 • Publicador: Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
 • Fecha inicio: 01/07/2020
 • Fecha fin: 31/03/2021

A universidade ten un programa propio de bolsas dirixido á integración de persoas con necesidades específicas de apoio educativo co obxecto de fomentar e garantir o acceso e a permanencia deste alumnado nos estudos. A través do Programa de atención personalizada para cada estudante subvencionanse os recursos necesarios para conseguir a plena integración do alumnado.

 

Convocatoria de avaliación da produción de investigación 2019

 • Categoría: Investigar
 • Tipo: Produción
 • Publicador: Vicerreitoría de Investigación
 • Fecha inicio: 04/05/2020

Proceso para a avaliación da Produción de Investigación do ano 2019 no que se detallan os criterios, o procedemento e a documentación acreditativa requirida.