Inicio

Campus de Ourense, Campus da Auga

 
O Campus da Auga é un proxecto da Universidade de Vigo, que conta co apoio da Xunta de Galicia e representa unha oportunidade para establecer no campus de Ourense un campus líder en temáticas da auga, con capacidade para expandir a súa plataforma de investigación e innovación e para obter novas fontes de financiamento que aseguren o seu papel na comunidade internacional de educación superior e garanta a súa sustentabilidade a longo prazo.
 

Campus de Ourense, Campus da Auga

 
O Campus da Auga é un proxecto da Universidade de Vigo, que conta co apoio da Xunta de Galicia e representa unha oportunidade para establecer no campus de Ourense un campus líder en temáticas da auga, con capacidade para expandir a súa plataforma de investigación e innovación e para obter novas fontes de financiamento que aseguren o seu papel na comunidade internacional de educación superior e garanta a súa sustentabilidade a longo prazo.
 

Avisos

Todos os avisos